Instalacións

Imagen11

Imagen2

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Covid-19

      Covid-19

Normas do Comedor

1. Recoméndase o uso do mandilón para os nenos de educación infantil.

2. Os rapaces con tres faltas de comportamento serán expulsados temporalmente do comedor, se éstas faltas son reiteradas suporá a expulsión definitiva do servizo.

3. A recollida dos nenos poderá realizarse as 15.30 ou as 16.10 coa maior puntualidade posible.

4. A falta de asistencia puntual ao servizo non exime do pago da cuota do día.

5. O servizo de comedor escolar poderá utilizarse ao longo de todos os días do mes ou determinados días de semana con caracter fixo.

 

                          PREZO:  4'75 euros/día