Instalacións

Imagen11

Imagen2

Imagen40

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Avaliación e Notas

AVALIACIÓN DOS PROCESOS DE APRENDIZAXE

As datas de avaliación para o curso 2018/19 son as seguintes:

  DATA ENTREGA NOTAS
AVALIACIÓN INICIAL Martes, 3 outubro  
1ª AVALIACIÓN Martes, 19 decembro Xoves, 21 decembro
2ª AVALIACIÓN Martes, 20 marzo Venres, 23 marzo
XUÑO FINAL ORDINARIA Venres, 22 xuño Martes, 26 xuño (De 9:00 a 10:30)
PENDENTES Martes, 22 maio Martes, 26 xuño
SETEMBRO  (Pendentes) Xoves, 5 setembro Venres, 6 setembro

Os boletíns de notas deberán ser asinado e devoltos, co resgardo sen recortar, ao titor.

 

 
PROBAS EXTRAORDINARIAS SETEMBRO 2018/2019 

  LUNS 2 MARTES 3 MÉRCORES 4
9:00 - 11:00 Matemáticas Xª e Historia / Valores Éticos FyQ / IAE
11:00 - 11:15  
11:15 - 12:45 Lingua Castelá Inglés Bio-Xeo / Plástica
12:45 - 13:00  
13:00 - 14:30 Tecnoloxía / Latín / Ed. Física Francés / TIC / CC / Música Lingua Galega