Instalacións

Imagen11

Imagen2

Imagen40

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Titores 5 anos Curso: 2018/19

CURSO:

5 anos

TITOR/A:

Laura González Romero

MÚSICA:

Sabela Fernández Fonseca

PSICOMOTRICIDADE:

Iván M. L

LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS):

Inmaculada Rodríguez Acosta

TALLER DE COMUNICACIÓN:

Beatriz Fraga Correa

HORARIO ATENCIÓN A PAIS:

Cita previa