Instalacións

Imagen11

Imagen2

Imagen40

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Avaliación e Notas EI

 

AVALIACIÓN DOS PROCESOS DE APRENDIZAXE

As datas de avaliación para o curso 2014/15 son as seguintes: 

 

DATA

HORARIO

ENTREGA NOTAS

AVALIACIÓN INICIAL

Martes, 7 outubro

16:30 - 18:00

 

1ª AVALIACIÓN

Martes, 16 decembro

16:30 - 18:00

Venres, 19 decembro

2ª AVALIACIÓN

Martes, 24 marzo

16:30 - 18:00

Venres, 27 marzo

FINAL

Martes, 22 xuño

17:30 - 19:00

Venres, 25 xuño

 

Os boletíns de notas levan incorporado na parte inferior un resgardo, que deberá ser recortado, asinado e devolto ao titor á volta das vacación