Instalacións

Imagen11

Imagen2

Imagen40

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Titores 4º Primaria Curso: 2018/19

CURSO:

4º E.P

TITOR/A:

Mónica López Lage

MÚSICA:

Sabela Fernández Fonseca

EDUCACIÓN FÍSICA:

Iván M. L

LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS):

Mª Jesús Chaves Sobrino

HORARIO ATENCIÓN A PAIS:

Cita previa