Instalacións

Imagen11

Imagen2

Imagen40

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Titores 6º Primaria Curso: 2018/19

 

CURSO:

6º E.P

TITOR/A:

Juan Froilán López García

MÚSICA:

Sabela Fernández Fonseca

EDUCACIÓN FÍSICA:

Iván M. L

LINGUA CASTELÁ/ LINGUA GALEGA/V.SOCIAIS:

Mª Jesús Chaves Sobrino

LECTURA GALEGA:

Julio C. Martínez Fernández

MATEMÁTICAS:

Juan Froilán López García

CIENCIAS NATUIRAIS:

Juan Froilán López García

CIENCIAS SOCIAIS:

Juan Froilán López García

PLÁSTICA:

Juan Froilán López García

HORARIO ATENCIÓN A PAIS:

Cita previa