Imagen2

Imagen40

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Covid-19

      Covid-19

Lunes, 15 Noviembre 2021 00:00

Publicación do procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado Destacado

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ven de publicar procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en Ed. Primaria, Ed. Secundaria Obrigatoria e Educación Especial no curso 2021/22 (código de procedemento ED330E)

ALUMNADO DESTINATARIO:

1.     NON TEÑEN QUE PRESENTAR SOLICITUDE, sendo beneficiarios directos, o alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2021/22

2.     TEÑEN QUE PRESENTAR SOLICITUDE:

Os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou resultou excluída, pero:

a.     Pertenza a familias cunha renta per cápita igual ou inferior a 6.000€

b.    Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65%, con independencia da renda da unidade familiar.

PRAZO DE PRESENTACIÓN: Do 15/11/2021 ata o 26/11/2021