Instalacións

Imagen11

Imagen2

Imagen40

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Covid-19

      Covid-19

Itinerarios

O alumnado de 4º de ESO ten que elixir algún destes itinerarios:

Itinerario 1

Itinerario 2

Itinerario 3

Física e Química

Física e Química

IAE

Latín

Latín

Tecnoloxía

Bioloxía e Xeoloxía

Plástica

Plástica

Francés/TIC

Francés/TIC

Francés/TIC

 Bº Científico-Tecnolóxico

 Bº Humanidades e CCSS

Ciclos formativos de grao medio, educación adultos...