Instalacións

Imagen11

Imagen2

Imagen40

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Covid-19

      Covid-19

Materias Pendentes

 
 
CALENDARIO EXAMES PENDENTES CURSO 2021/2022
  

 

MATERIA 1ª CONVOCATORIA 2ª CONVOCATORIA
LINGUA CASTELÁ Luns 10 xaneiro Luns 25 abril
Xª E HISTORIA Luns 17 xaneiro Luns 2 maio
MATEMÁTICAS Mércores 12 xaneiro Mércores 20 abril
LINGUA GALEGA  Mércores 19 xaneiro Mércores 27 abril
INGLÉS Luns 24 xaneiro Luns 9 maio
FÍSICA E QUÍMICA Mércores 26 xaneiro Mércores 4 maio
BIO-XEO Xoves 13 xaneiro Xoves 21 abril
FRANCÉS Xoves 27 xaneiro

Xoves 5 maio

MÚSICA Mércores 2 febreiro Mércores 11 maio

 

 

HORARIO DE EXAMES DE 16:30 A 18.10

* Os criterios de avaliación para as materias pendentes serán comunicados as alumnado polo departamento correspondente ao principio de curso.

Todos os alumnos/as con materias pendentes doutros cursos poderán presentarse a unha 3ª convocatoria en xuño.